Hodnoty Běhu pro hospic


Znáte ten pocit, když se s dobrými přáteli vidíte po dlouhé době a během prvních slov si připadáte, jako byste se viděli včera? To je docela přesný popis atmosféry, o kterou se snažíme na Běhu pro hospic.

Abychom toho dosáhli, připravili jsme jednoduchý kodex, kterým bychom si přáli, aby se všichni účastníci řídili.

 

  • Buďte ohleduplní a milí k ostatním účastníkům běhu, prokazujte si vzájemně respekt napříč kategoriemi i věkem.
  • Chovejte se jako součást běžecké komunity. To jsou hodnoty, ve které věříme. A doufáme, že ostatní účastníci také.
  • Víme, že mnozí z vás si přicházejí zaběhat s přáteli, a je fantastické vidět vás po roce znovu shromažděné na Běhu pro hospic! Zároveň však prosíme, abyste byli i vnímaví k ostatním lidem kolem sebe, kteří jsou na běhu poprvé a často neví jak co chodí, kde je registrace, toalety, apod.
  • Pokud uvidíte, že někdo něco hledá, je ztracen, pomozte mu prosím. Pokud si všimnete, že někdo stojí sám v koutě, zkuste s ním zapříst rozhovor, nebo ho pozvat do své skupinky. Každý má velké příběhy ke sdílení!
  • Závodí se podle pravidel atletiky a propozic závodu v duchu fair play. Pokud uvidíte, že má někdo na trati problém, snažte se mu prosím poskytnout pomoc
  • Závod je čistě sportovní událostí. Nikdo by ho proto neměl zneužívat k politické propagaci žádné ze stran, své osoby, či jiných kandidátů. Proto prosíme abyste nechali doma všechna volební trička, či jakékoli jiné politické agitační předměty. Na běhu se nescházíme kvůli politice (po běhu můžete večer zajít na pivo :) ), ale abychom pomohli dobré věci nehledě na politickou příslušnost.
  • Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Doprava bude usměrňována organizátory. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí
  • Závodů se mohou účastnit pouze běžci. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme start s domácími mazlíčky (psy, kočky, fretky, apod :)) V předstartovní vypjaté atmosféře by mohli být vaši miláčkové ve zbytečném stresu a při hromadném startu by mohlo dojít k omezení, nebo ohrožení ostatních závodníků. Věříme, že vaši čtyřnozí miláčkové budou stejně tak dobří fanoušci v zázemí startu/ cíle závodu.
  • Během závodu není povoleno používání jakýchkoli sportovních alternativ jako jsou skákací boty, kola, apod. Jejich použitím by mohlo dojít k nerovnému boji mezi závodníky a v neposlední řadě i ke kolizi mezi jednotlivými běžci. Rodičům, kteří chtějí běžet s kočárkem doporučujeme dbát ohleduplnosti, zvýšené bezpečnosti a nebránit ostatním běžcům v závodě. Tedy například nestavět se při startu na čelo závodu, apod.
  • V kategorii nejmladších dětí na trati 150m je pro děti možné startovat kromě standardního běhu i na odrážedlech, koloběžkách, avšak pouze s doprovodem rodičů. Část trati prochází kolem silnice a mohlo by u menších dětí dojít k nežádoucímu vjetí na silniční komunikaci.

Těšíme se naviděnou na startu :)!