Hygienické podmínky 8. ročníku Běhu pro Hospic

Vážení příznivci Běhu pro hospic,

 

na základě vládních opatření platných od 1. září 2021 jsou všichni účastníci povinni dodržovat hygienická opatření dle vyhlášeného pravidla O-N-T. Pro účast na akci je třeba splnit alespoň jednu z podmínek v rámci systému očkování, testování či prodělaném onemocnění covid-19.

Prohlášení o bezinfekčnosti

 

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že

• od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

• byl očkován – doloží certifikát o očkování

 

Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

 

Prodělané onemocnění covid-19

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Na místě budou k dispozici antigenní testy, které bude možné absolvovat pod dohledem zdravotníka. Prosíme, abyste si v případě, že tuto variantu chcete využít, abyste dorazili na místo s dostatečným časovým předstihem.