Kodex závodu

Znáte ten pocit, když se s dobrými přáteli vidíte po dlouhé době a během prvních slov si připadáte, jako byste se viděli včera? To je docela přesný popis atmosféry, o kterou se snažíme na Běhu pro hospic. Abychom toho dosáhli, připravili jsme jednoduchý kodex, kterým bychom si přáli aby se všichni řídili. 

  1. Buďte ohleduplní a milí k ostatním účastníkům běhu, prokazujte si vzájemně respekt napříč kategoriemi i věkem. Chovejte se jako součást běžecké komunity. To jsou hodnoty, v které věříme a doufáme že ostatní účastníci také.
  2. Víme, že mnozí z vás přicházejí zaběhat si s přáteli, a je fantastické vidět vás po roce znovu shromažděné na Běhu pro hospic! Zároveň však prosíme, abyste byli i vnímaví k ostatním lidem kolem sebe, kteří jsou na běhu poprvé a často neví jak co chodí, kde je registrace, toalety, apod. Pokud uvidíte, že někdo něco hledá, je ztracen, pomozte mu. Pokud si všimnete, že někdo stojí sám v koutě, zkuste s ním zapříst rozhovor, nebo ho pozvat do své skupinky. Každý má velké příběhy ke sdílení!
  3. Závodí se podle pravidel atletiky a propozicí závodu v duchu fair play. Pokud uvidíte, že má někdo na trati problém, snažte se mu poskytnout pomoc.
  4. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Doprava bude usměrňována příslušníky Policie ČR. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí
  5. Závodů se mohou účastnit pouze běžci. Z bezpečnostních důvodů není povoleno start s domácími mazlíčky (psy, kočky, fretky, apod :)) V předstartovní vypjaté atmosféře by mohli být vaši miláčkové ve zbytečném stresu a při hromadném startu by mohlo dojít k omezení, nebo ohrožení ostatních závodníků. Věříme, že vaši domácí mazlíčci budou stejně tak dobří fanoušci v zázemí startu/ cíle závodu.
  6. Během závodu není povoleno používání jakýchkoli sportovních alternativ jako jsou skákací boty, kola, apod. Jejich použitím by mohlo dojít k nerovnému boji mezi závodníky a v neposlední řadě i ke kolizi mezi jednotlivými běžci. Rodičům, kteří chtějí běžet s kočárkem doporučujeme dbát ohleduplnosti, zvýšené bezpečnosti a nebránit ostatním běžcům v závodě. Tedy například nestavět se při startu na čelo závodu, apod.
  7. V kategorii 150m je pro nejmenší děti možné startovat kromě standardního běhu i na odrážedlech, koloběžkách, avšak pouze s doprovodem rodičů. Část trati prochází kolem silnice a mohlo by u menších dětí dojít k nežádoucímu vjetí na silniční komunikaci.  
  8. Blíží se komunální volby. A to je doba, kdy si někteří lidé pletou dobročinné akce s možností volební prezentace. Moc bychom si přáli i v letošním roce udržet tuto sportovně - charitativní akci jako výhradně apolitickou. Záleží nám na tom i s ohledem na naše dobrovolníky, nezjištné dárce, partnery, či sponzory. Proto moc prosíme, nechte volební trička či jiné způsoby volební prezentace doma. V opačném případě bychom vás museli požádat o opuštění akce. Děkujeme za pochopení.