Vytvořeno: 5.9.2014

Propozice benefičního běhu

PROPOZICE 1. ročníku benefičního běhu Běh pro hospic Anežky České v Červeném Kostelci

 

POŘADATEL

Oblastní Charita v Červeném Kostelci pod záštitou místopředsedy vlády české republika Pavla Bělobrádka a městského úřadu v Červené Kostelci.

 

DATUM KONÁNÍ

SOBOTA 4. ŘÍJNA 2014, START v 10.00 hodin. Před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj.

 

PŘIHLÁŠKY

ELEKTRONICKY na webových stránkách www.behprohospic.cz

NA MÍSTĚ od 8:30 – 9:30 před centrem volného času Háčko

Startovné ve výši 100,- Kč dospělí/ 60,-Kč studenti, důchodci, ZTP bude uhrazeno při prezentaci v den konání závodu od 8:30-9:30hod. Děti do 15let startují zdarma!

 

PREZENTACE

PŘEDÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL – v sobotu 4.10.2014 od 8:30 – 9:30 hodinpřed centrem volného času Háčko

 

DÉLKA TRATÍ

2km, 5km, 9,7km. Profily tratí naleznete ZDE

 

PROGRAM

08:30-9:30 registrace závodníků
09:30:-09:50 úvodní slovo pana ředitele ing. Wajsara, místopředsedy vlády ČR P. Bělobrádka
09:50-10:00 Požehnání běžecké obuvi a vybavení
10:00 start závodu na 10km (9,7km), 5km a 2km
11:30 vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií, rozhovory, předání cen
12:00 občerstvení a volná zábava

 

ÚČAST

Běh je veřejným závodem. Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodičů!

 

LÉKAŘ. PROHLÍDKY

Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace.

 

CENY

Vítězové jednotlivých tratí získají hodnotné ceny. Zvláštní cenu obdrží nejstarší a nejmladší účastníci závodu.

Každý prezentovaný závodník obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

Ze všech zúčastněných závodníků bude vylosováno cca 10 nových majitelů hodnotných cen!

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Uskuteční se v zahradě Centra volného času Háčko, asi v 12.30 hodin. Ceny předají zástupci pořadatele a představitelé města

Startovné :

100,- Kč - dospělí

60,- Kč - studenti, důchodci a ZTP

zdarma – děti do 15ti let

Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace. Startovné se nevrací.

 

VÝSLEDKY

Zpracují zástupci Oblastní Charity Červený Kostelec. Výsledky budou vyvěšeny po závodě na vývěsce u vchodu do centra volného času Háčko. Dále budou zveřejněny na internetových stránkách www.behej.com, www.behprohospic.cz

 

UBYTOVÁNÍ

Možno v apartmánech v centru volného času Háčko, tel: 491 610 310, nebo 731 604 204

 

Na shledanou v Červeném Kostelci dne 4.10.2014!

Váš Tým běhu pro hospic

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 • Start závodu je v 10.00 hodin Před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj.
 • Trať měří 2km 5km a 9,7km s cílem před centrem volného času Háčko
 • Profily tratí naleznete ZDE.
 • Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Doprava bude usměrňována příslušníky Městské Policie.
 • Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí !!
 • Převážná část závodu se běží po dobře zpěvněném povrchu (asfalt).
 • Osobní věci závodníků si bude možno uložit v uzamykatelné šatně v cetru volného času Háčko.
 • Doporučujeme označit věci a zavazadla jmenovkami. Pořadatel za uložené věci neručí.
 • Ve startovném je obsaženo:

- startovní číslo
- pamětní list + taška +upomínkový předmět
- malé občerstvení po závodě 

 • Startovní čísla musí být řádně připevněna na prsou tak, aby byla čitelná pro rozhodčí na trati závodu i v cíli závodu !
File name File size
plakat_beh_pro_hospic_2014.png 873,8 KB