Propozice

PROPOZICE 2. ročníku benefičního běhu Běh pro hospic Anežky České v Červeném Kostelci

  

POŘADATEL

Oblastní Charita v Červeném Kostelci pod záštitou městského úřadu v Červené Kostelci.

 

DATUM KONÁNÍ

SOBOTA 26. ZÁŘÍ 2015, START v 10.00 hodinPřed centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj. 

 

PŘIHLÁŠKY        

ELEKTRONICKY na webových stránkách www.behprohospic.cz

NA MÍSTĚ od 8:30 – 9:30 před centrem volného času Háčko

Startovné ve výši 100,- Kč dospělí při úhradě pomocí online registrace.

Startovné ve výši 120,-Kč dospělí při úhradě na místě v den závodu od 8:30-9:30hod. Děti do 15let startují zdarma!

Důchodci a studenti 60,- Kč

 

PREZENTACE   

PŘEDÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL –  v sobotu 26.09.2015 od 8:30 – 9:30 hodin před centrem volného času Háčko

     

DÉLKA TRATÍ

2km, 5km, 10km. Profily tratí naleznete ZDE

 

ÚČAST

Běh je veřejným závodem. Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodičů!

 

LÉKAŘ. PROHLÍDKY

Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace.

 

CENY                   

Vítězové jednotlivých tratí získají hodnotné ceny. Zvláštní cenu obdrží nejstarší a nejmladší účastníci závodu.

Každý prezentovaný závodník  obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

Ze všech zúčastněných závodníků bude vylosováno cca 10 nových majitelů hodnotných cen!

 

Vyhlášení výsledků

Uskuteční se v zahradě Centra volného času Háčko, asi v 12.30 hodin. Ceny předají zástupci pořadatele a představitelé města

Startovné :    

100,- Kč při online registraci/ 120,-Kč na místě před startem  -  dospělí

zdarma – děti do 15ti let

Důchodci a studenti 60,- Kč

Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace. Startovné se nevrací.

 

Výsledky     

Zpracují zástupci Oblastní Charity Červený Kostelec. Výsledky  budou  vyvěšeny  po závodě na vývěsce u vchodu do centra volného času Háčko.  Dále budou zveřejněny na internetových stránkách www.behej.com, www.behprohospic.cz

 

Ubytování    

Možno v apartmánech v centru volného času Háčko, tel: 491 610 310, nebo 731 604 204

 

Na shledanou v Červeném Kostelci dne 26.09.2015  J!

Váš Tým běhu pro hospic

 

TECHNICKÁ    USTANOVENÍ

 1. Start  závodu je  v 10.00 hodin Před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj.
  Trať měří  2km 5km a 10km s cílem před centrem volného času Háčko
  Profily tratí naleznete ZDE.
 1. Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
  Doprava bude  usměrňována  příslušníky Městské Policie.
  Každý  závodník  startuje na  vlastní nebezpečí !!
 2. Převážná část závodu se běží po dobře zpěvněném povrchu (asfalt).
 3. Osobní věci závodníků si bude možno uložit v uzamykatelné šatně v cetru volného času Háčko.
  Doporučujeme označit věci a zavazadla jmenovkami. Pořadatel za uložené věci neručí.
 4. Ve startovném  je obsaženo:
  - startovní číslo
  - pamětní list + taška +upomínkový předmět
  - malé občerstvení po závodě                                                                                                       
 1. Startovní čísla musí být řádně připevněna na prsou tak, aby byla čitelná pro rozhodčí na trati závodu i v cíli závodu !