Vytvořeno: 6.4.2017

PROPOZICE 4. ročníku Běhu pro hospic

 

4. ročník benefičního běhu Běh pro hospic v Červeném Kostelci proběhne 23. 09. 2017 se záštitou desetibojaře Tomáše Dvořáka
 

 Záštitu nad 4. ročníkem Běhu pro hospic převzal Tomáš Dvořák, trojnásobný mistr světa a výkonem 8 994 bodů bývalý světový rekordman v desetiboji, dále halový mistr Evropy v sedmiboji. V roce 1999 se stal vítězem ankety Atlet Evropy.

V současné době je šéftrenérem České atletické reprezentace. 

Všichni jste srdečně zváni na setkání s touto osobností české i světové atletiky!

 

POŘADATEL

Oblastní Charita Červený Kostelec, IČO: 48623814 DIČ: CZ48623814 

Provozovatel hospice Anežky České v Červeném Kostelci

 Kontakt: 

 

DATUM KONÁNÍ 🗓️

SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017 

START dětských tratí na 150m, 650m a1300m od 9:30 hod.

START HLAVNÍHO ZÁVODU na 5 a 10km v 11:00 hod. 

Startuje se před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj (mapa ZDE).

 

PŘIHLÁŠKY 📝

ELEKTRONICKY na webových stránkách www.behprohospic.cz/registrace , nebo na webu http://www.sportchallenge.cz

Na těchto odkazech závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Úhrada běžným bankovním převodem je možná do středy 20.9. do 24:00 hodin. Úhrada online platbou do čtvrtka 21.9. do 24:00 hodin. Po těchto termínech bude možné startovné uhradit už jen v hotovosti na místě v den konání závodu od 8:15 hodin. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do pátku 22. 9. 2017 do 24: 00 hodin, budou moci závodníci doplatit zvýšené startovné na místě od 8:15h v den konání závodu před centrem volného času Háčko. Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 30 min. před startem

Spuštění elektronických přihlášek od 1. června 2017, ukončení el. přihlášek - 21. září 2017

Na http://www.behprohospic.cz/registrace můžete průběžně sledovat stav přihlášených účastníků do jednotlivých závodů.

Startovné ve výši 150,- Kč pomocí online registrace/ 250,- Kč na místě při prezentaci v den konání závodu od 8:15 hod.

Děti do 15 let 70,- Kč.

Uhrazené startovné se nevrací.

POZOR: Součástí startovního balíčku je pro prvních 500 závodníků připraveno kvalitní funkční běžecké triko. Proto prosíme nenechávejte registraci a platby na poslední chvíli. Elektronickou přihláškou a platbou předem nám pomůžete přesněji odhadnout počet účastníků běhu a kvalitně tak celou akci připravit. Děkujeme!

POZNÁMKA: Je možné podpořit činnost Hospice Anežky České také zaplacením libovolného příspěvku nad rámec startovného.

Sbírkový účet hospice Anežky České je 78-8943640237/0100, variabilním symbol 5736. Pokud jste dárcem a chcete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte nás prosím na emailu stepanova@hospic.cz. Za tým běhu pro hospic všem dárcům děkujeme!

 

PREZENTACE

PŘEDÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL – v sobotu 23. 09. 2017 od 8:15 hodin před centrem volného času Háčko

 

DÉLKA TRATÍ

150m, 650m, 1300m, 5km, 10km. Profily tratí naleznete ZDE

Upozornění: Do celkového hodnocení běhů seriálu Primátor Cup, kterého je Běh pro hospic součástí, se boduje hlavní trať na 10km. Do celkového bodování seriálu Primátor Cup se tedy nezapočítávají body z tratě 5km, ani z dětských tras, které jsou v rámci Běhu pro hospic spíše bonusové a budou vyhodnoceny hned po odběhnutí závodu. Všechny závody celé série Primátor Cup obsahují bodovaný pouze jeden hlavní závod. V rámci Běhu pro hospic byla pro tyto účely vybrána jako hlavní trať 10km.

 

PROGRAM

od 08:15h - Registrace závodníků, předání startovních čísel. Uzávěrka startovních listin (přihlášek) je 30 min. před startem

 

Harmonogram startů jednotlivých tratí a ročníků narození
           
trať            start         ročník narození           cena kategorie             poznámky          
           
1300m 09:30h 2002-2003 70,- Kč muži, ženy hromadný start 
650m 09:45h 2004-2005 70,- Kč muži, ženy hromadný start
650m 10:00h 2006-2007 70,- Kč muži, ženy hromadný start
650m 10:15h 2008-2009 70,- Kč muži, ženy hromadný start
650m 10:30h 2010-2011 70,- Kč muži, ženy hromadný start
150m 10:45h 2012 a mladší 70,- Kč muži, ženy hromadný start
5 a 10km       11:00h        neomezeno 150,-Kč*/ 250,-Kč     muži, ženy   hromadný start

 

*startovné 150,-Kč platí elektronicky zaregistrovaní závodníci. Při registraci a platbě v den závodu platí závodníci startovné ve výši 250,- Kč

Uhrazené startovné se nevrací

Ve 12:00h - vyhlášení vítězů hlavního závodu na 5 a 10km, autogramiáda Tomáše Dvořáka, občerstvení a volná zábava

 

STARTOVNÉ

Zvýhodněné startovné - přihlášky elektronicky:

Dospělí 150,- Kč
děti a mládež do 15 let 70,- Kč

Startovné na místě v den závodu:

Dospělí 250,- Kč
děti a mládež do 15 let 70,- Kč


Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace. Startovné se nevrací.

ÚČAST

Běh je veřejným závodem. Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodičů!

 

LÉKAŘ. PROHLÍDKY

Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace.

 

CENY

Vítězové jednotlivých kategorií získají hodnotné ceny. Zvláštní cenu obdrží nejstarší a nejmladší účastníci závodu.

Každý prezentovaný závodník obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

Ze všech zúčastněných závodníků bude vylosováno cca 10 nových majitelů hodnotných cen!

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Uskuteční se v zahradě Centra volného času Háčko, asi v 12:00 hod. Ceny předají zástupci pořadatele.

Výsledky budou vyvěšeny po závodě na vývěsce u vchodu do centra volného času Háčko. Dále budou zveřejněny na internetových stránkách www.behprohospic.cz a www.sportchallenge.cz

Vyhlášení seriálu Primátor Cup 2017 proběhne dne 3. 11. 2017 v pivovaru Primátor v Náchodě 

   

UBYTOVÁNÍ

Možno v apartmánech v centru volného času Háčko, tel: 491 610 310, nebo 731 604 204

 

Na shledanou v Červeném Kostelci dne 23. 09. 2017!

Váš Tým Běhu pro hospic

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Start prvního závodu je v 9:30h (dětské kategorie) a v 11h start hlavního závodu na 5 a 10km. Startuje se před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj.

Tratě měří 150m, 650m, 1300m, 5km a 10km s cílem před centrem volného času Háčko
Profily tratí naleznete ZDE.
Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu a dle hodnot Běhu pro hospic. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
Doprava bude usměrňována příslušníky Městské Policie.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí !!
Převážná část závodu se běží po dobře zpevněném povrchu (asfalt).
Osobní věci závodníků si bude možno uložit v uzamykatelné šatně v cetru volného času Háčko.
Doporučujeme označit věci a zavazadla jmenovkami. Pořadatel za uložené věci neručí.
Ve startovném je obsaženo:
- startovní číslo s čipem
- pamětní list + taška +upomínkový předmět
- malé občerstvení po závodě
Startovní čísla musí být řádně připevněna na prsou tak, aby byla čitelná pro rozhodčí na trati závodu i v cíli závodu !