Vytvořeno: 18.3.2019

PROPOZICE 6. ročníku Běhu pro hospic

6. ročník benefičního běhu Běh pro hospic v Červeném Kostelci proběhne 21. 09. 2019 
  

POŘADATEL

   Oblastní Charita Červený Kostelec, IČO: 48623814 DIČ: CZ48623814      
   Provozovatel hospice Anežky České v Červeném Kostelci

 

 

Kontakt: 

 

DATUM KONÁNÍ 🗓️

SOBOTA 21. ZÁŘÍ 2019 

START dětských tratí na 150m, 650m a1300m od 9:15 hod.

START HLAVNÍHO ZÁVODU na 5 a 10km v 11:00 hod. 

Startuje se před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj (mapa ZDE).

 

PŘIHLÁŠKY 📝

ELEKTRONICKY na webových stránkách www.behprohospic.cz/registrace , nebo na webu http://www.sportchallenge.cz

Na těchto odkazech závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Úhrada běžným bankovním převodem je možná do středy 18.9. do 24:00 hodin. Úhrada online platbou do čtvrtka 19.9. do 24:00 hodin. Po těchto termínech bude možné startovné uhradit už jen v hotovosti na místě v den konání závodu od 8:15 hodin. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do pátku 20. 9. 2019 do 24:00 hodin, budou moci závodníci doplatit zvýšené startovné na místě od 8:15h v den konání závodu před centrem volného času Háčko. Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 30 min. před startem

Spuštění elektronických přihlášek od 1. června 2019, ukončení el. přihlášek - 19. září 2019

Na http://www.behprohospic.cz/registrace můžete průběžně sledovat stav přihlášených účastníků do jednotlivých závodů.

Startovné ve výši 200,- Kč pomocí online registrace/ 300,- Kč na místě při prezentaci v den konání závodu od 8:15 hod.

Děti do 15 let 70,- Kč.

POZOR: Součástí startovního balíčku je pro prvních 500 závodníků připraven drobný dárek. Proto prosíme nenechávejte registraci a platby na poslední chvíli. Elektronickou přihláškou a platbou předem nám pomůžete přesněji odhadnout počet účastníků běhu a kvalitně tak celou akci připravit. Děkujeme!

POZNÁMKA: Je možné podpořit činnost Hospice Anežky České také zaplacením libovolného příspěvku nad rámec startovného.

Sbírkový účet hospice Anežky České je 78-8943640237/0100, variabilním symbol 5781. Pomůžete tak financovat záměr, pro který běh pořádáme a který bychom bez této podpory jen těžko dovedli k úspěšnému provedení. Pokud jste dárcem a chcete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte nás prosím na emailu stepanova@hospic.cz. Za tým běhu pro hospic všem dárcům děkujeme!

Výtěžek 6. ročníku běhu pro hospic bude použit na vybudování zázemí pro Mobilní hospic Anežky České. Mobilní hospic bude mít nové zázemí v budově bývalých Kafkových ateliérů. V nových prostorách bude potřebné místo nejen pro pracovníky zajišťující paliativní péči v domácnostech pacientů, ale bude zde i místo pro stacionář léčby bolesti a půjčovnu zdravotních pomůcek. Na projekt je poskytnuta dotace Královéhradeckého kraje, výtěžek běhu poslouží pro úhradu vlastního podílu, který má Oblastní charita povinnost dofinancovat. Stavební práce budou probíhat v roce  2020 a 2021.

Uhrazené startovné se nevrací.

 

PREZENTACE

PŘEDÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL – v sobotu 21. 09. 2019 od 8:15 hodin před centrem volného času Háčko

 

DÉLKA TRATÍ

150m, 650m, 1300m, 2km, 5km, 10km. Profily tratí naleznete ZDE

Upozornění: Do celkového hodnocení běhů seriálu Primátor Cup, kterého je Běh pro hospic součástí, se boduje hlavní trať na 10km. Do celkového bodování seriálu Primátor Cup se tedy nezapočítávají body z tratě 5km, 2km, ani z dětských tras, které jsou v rámci Běhu pro hospic spíše bonusové a budou vyhodnoceny hned po odběhnutí závodu. Všechny závody celé série Primátor Cup obsahují bodovaný pouze jeden hlavní závod. V rámci Běhu pro hospic byla pro tyto účely vybrána jako hlavní trať 10km.

 

PROGRAM

od 08:15h - Registrace závodníků, předání startovních čísel. Uzávěrka startovních listin (přihlášek) je 30 min. před startem

 

Harmonogram startů jednotlivých tratí a ročníků narození
           
trať            start         ročník narození           cena kategorie             poznámky          
           
1300m 09:15h 2004-2005 70,- Kč muži, ženy hromadný start 
650m 09:30h 2006-2007 70,- Kč muži, ženy hromadný start
650m 09:45h 2008-2009 70,- Kč muži, ženy hromadný start
650m 10:00h 2010-2011 70,- Kč muži, ženy hromadný start
650m 10:15h 2012-2013 70,- Kč muži, ženy hromadný start
150m 10:30h 2014 a mladší 70,- Kč muži, ženy hromadný start
2km 10:45h neomezeno 200,-Kč*/ 300,-Kč muži, ženy   hromadný start
5 a 10km       11:00h        neomezeno 200,-Kč*/ 300,-Kč     muži, ženy   hromadný start

 

*startovné 200,-Kč platí elektronicky zaregistrovaní závodníci. Při registraci a platbě v den závodu platí závodníci startovné ve výši 300,- Kč

Uhrazené startovné se nevrací

Ve 12:00h - vyhlášení vítězů hlavního závodu na 5 a 10km, občerstvení a volná zábava

 

STARTOVNÉ

Zvýhodněné startovné - přihlášky elektronicky:

Dospělí 200,- Kč
děti a mládež do 15 let 70,- Kč

Startovné na místě v den závodu:

Dospělí 300,- Kč
děti a mládež do 15 let 70,- Kč


Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace. Startovné se nevrací.

ÚČAST

Běh je veřejným závodem. Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodičů!

 

LÉKAŘ. PROHLÍDKY

Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace.

 

CENY

Vítězové jednotlivých kategorií získají hodnotné ceny. Zvláštní cenu obdrží nejstarší a nejmladší účastníci závodu.

Každý prezentovaný závodník obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

Ze všech zúčastněných závodníků bude vylosováno cca 10 nových majitelů hodnotných cen!

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Uskuteční se v zahradě Centra volného času Háčko, asi v 12:00 hod. Ceny předají zástupci pořadatele.

Výsledky budou vyvěšeny po závodě na vývěsce u vchodu do centra volného času Háčko. Dále budou zveřejněny na internetových stránkách www.behprohospic.cz a www.sportchallenge.cz

Vyhlášení seriálu Primátor Cup proběhne dne 8. 11. 2019 v pivovaru Primátor v Náchodě 

   

UBYTOVÁNÍ

Možno v apartmánech v centru volného času Háčko, tel: 491 610 310, nebo 731 604 204

 

Na shledanou v Červeném Kostelci dne 21. 09. 2019!

Váš Tým Běhu pro hospic

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Start prvního závodu je v 9:15h (dětské kategorie) a v 11h start hlavního závodu na 5 a 10km. Startuje se před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj.

Tratě měří 150m, 650m, 1300m, 2km, 5km a 10km s cílem před centrem volného času Háčko
Profily tratí naleznete ZDE.
Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu a dle hodnot Běhu pro hospic. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
Doprava bude usměrňována příslušníky Městské Policie.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí !!
Převážná část závodu se běží po dobře zpevněném povrchu (asfalt).
Osobní věci závodníků si bude možno uložit v uzamykatelné šatně v cetru volného času Háčko.
Doporučujeme označit věci a zavazadla jmenovkami. Pořadatel za uložené věci neručí.
Ve startovném je obsaženo:
- startovní číslo s čipem
- pamětní list + taška +upomínkový předmět
- malé občerstvení po závodě
Startovní čísla musí být řádně připevněna na prsou tak, aby byla čitelná pro rozhodčí na trati závodu i v cíli závodu !